Gorlickie Centrum Kultury

Głównym organizatorem i jednocześnie gospodarzem Międzynarodowych Prezentacji Multimedialnych „Ambient Festival” jest Gorlickie Centrum Kultury. To instytucja z dużymi tradycjami i ważne miejsce na kulturalnej mapie regionu. Oprócz Ambient Festivalu placówka od wielu dekad współtworzy także inne obszary artystycznego życia Gorlic i jego okolic.

W latach pięćdziesiątych w miejscu obecnej siedziby Gorlickiego Centrum Kultury oddano do użytku Zakładowy Dom Kultury „Górnik”, w którym w okresie wczesnego PRL działały liczne zespoły (taneczne i muzyczne, teatralne, fotograficzno-filmowe, filatelistyczne, zespół krótkofalowców), biblioteka, a także nowoczesne jak na ówczesne standardy kino mogące pomieścić ponad 500 widzów. Sama placówka była związana z Fabryką Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik.

Pod obecną nazwą Gorlickie Centrum Kultury działa od 1982 roku. Powstało jako połączenie działalności Zakładowego Domu Kultury „Górnik” i Miejskiego Ośrodka Kultury. Obecnie w ośrodku działają liczne grupy artystyczne oraz odbywają się liczne wydarzenia – festiwale, koncerty, recitale, przeglądy, spotkania, wystawy i warsztaty, z których część ma rangę międzynarodową.

Gorlickie Centrum Kultury daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności w obszarze sztuk plastycznych (realizowane przez wyposażoną w profesjonalny sprzęt pracownię plastyczną warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych), muzycznych (lekcje gry na instrumentach, możliwość gry w zespołach muzycznych i śpiewu w chórze kameralnym), teatralnych (realizowane są m.in. koła teatralne dla wszystkich grup wiekowych oraz Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Bajdurek”) oraz tanecznych (kursy tańca, zajęcia rytmiczno-taneczne, działanie regionalnych zespołów tanecznych). W ramach Gorlickiego Centrum Kultury funkcjonuje także biblioteka, cztery świetlice osiedlowe oraz Dom Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča promujący dorobek kulturowy pogranicza obu krajów. Kulturalną wizytówką gorlickiej instytucji pozostaje jednak znany wśród polskich i zagranicznych miłośników ambitnych elektronicznych brzmień Ambient Festival, w którego organizacji swój udział ma Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach.